Er internkontrollen under kontroll?

Kontakt oss i Instruo - vi kan hjelpe din bedrift med å få kontroll.


Internkontroll

  • Oppfølgning av kjøre- og hviletid
  • Forskrift om arbeidstid for sjåfører
  • Utarbeidelse av tariffavtaler
  • Arbeidsplaner og godkjente timelister

Konsulenttjenester

  • Bedriftstilpasset sjåførmøte/kurs
  • Økonomikjøring
  • Bistand ved foretakskontroll
  • Utarbeidelse av sjåførhåndbok

Kurs

  • Etterutdanning / YSK
  • Truckførerbevis
  • Kranførerbevis
  • Bedriftsinterne kurs.

Har du spørsmål angående våre tjenester, eller ønsker et møte? Ta kontakt.


Vår erfaring, kunnskap & ekspertise.Til deres tjeneste.

 

INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN

§4
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
 
Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.
Kontakt oss!
 
 

SIGVE LERVIK

Daglig leder
Om Sigve

Jobbet innen transport og kursing av bransjen  i mange år. 

 46 80 50 00 sigve@instruo.no